Sider

tirsdag 9. desember 2014

Julepoteten på tur

Høstens avling ligger for lengst på lager både hjemme hos produsenter og på pakkeriet, hvor julesesongen er i full gang, slik at dere hjemme skal få Gulløye fra Nord- Norge,  Mandel, Troll og annen potet til jul. Lagersesongen krever en helt egen kunnskap, og poteten skal etter en opptørkings- og nedkjølingsperiode ha akkurat riktige forhold. Ikke for varmt, ikke for kaldt, passe fuktig og helt mørkt, slik at potetene ikke blir grønne. Det gjelder helt til poteten har kommet på middagstallerken. Husk også at vasket potet har en begrenset holdbarhet.

Gourmetpoteten på vei fra pakkeri til butikk. Foto: Alf Utby

mandag 6. oktober 2014

Naturens verden med Gulløye, Målselvnepe & Co

Forrige uka hadde Olav og Evy Grundnes og Georg og Anfrid Hegstad besøk av Tove Fuglesnes fra Naturens verden/NRK radio. Har du ikke fått hørt episoden sist søndag (5.10.14), kan du laste den ned som podcast her og lære mer om både potet, ptetforedling og grønnsaksdyrking!

torsdag 25. september 2014

Poteten er i hus!

Etter en flott sommer kom frosten og snøen plutselig. Men poteten kom i hus - etter lange dager og med god hjelp av kollegaer som hjalp hverandre.

Mens tidligpotet må ha 60 dager i jorda, bør lagerpoteten ha i alle fall 90 dager å vokse på, helst lengre. Det holder hardt på våre breddegrader, og når poteten skal høstes, er det alltid en avveining mellom å få poteten i hus og å få best mulig modning åkeren. Faktisk bidrar hver eneste dag i jorda til en bedre skallfasthet - men selvsagt vil vi ikke ha frost i åkeren.

Nyhøstet potet skal gjennom en sårhelingsprosess, og stoffskifteaktiviteten i knollen er høy i starten. Dermed produseres det varme, og partier som høstes ved lave temperaturer (det er vanlig på våre breddegrader), holder kanskje 4-5 grader i kassen første dag, mens temperaturen stiger til 10 - 12 grader dagen etter høstingen  - alt på grunn av at poteten ånder. Vekstsesongen er altså avsluttet og avløses av lagersesongen med alle sine muligheter og utfordringer!

Siste dag med innhøsting, 22. september 2014.
Foto: Kristin Sørensen

Vi setter poteten mens det enda er snø i fjellet, og vi høster den når det igjen er snø i fjellet.
Foto: Kristin Sørensen

onsdag 17. september 2014

Den store potethøstinga

Nå er høsting av lagringspoteten i full gang. Det kjøres lange dager, og både Asterix, Van Gogh, Gulløye, Mandel, Troll og flere sorter er på tur opp av jorda og inn på lager. For å få en mer skallfast potet er riset slått av i mange åkre 1-2 uker før høsting. Vi håper at frostnettene (som har slått til et par ganger allerede) holder seg på avstand til innhøstinga er ferdig.


Innhøsting langt nord krever god maskinkapasitet. 

Nyhøstet Van Gogh har ankommet lageret i 1000 kg storsekker. Sekkene lagres i reoler i tre høyder, og potetene brukes både til pakking og i industrien, blant annet til fløtepotet. 

Skal potetproduksjonen utvikles i takt med marked og forbrukernes ønsker, er det viktig å være faglig oppdatert. Nye sorter og dyrkingsmetoder prøves ut, og flere av dyrkerne i Ottar produsentorganisasjon er feltvert for forsøksfelt som belyser ulike spørsmål. Det krever tilrettelegging i egen åker, men gir verdifull informasjon og erfaringer som kan anvendes i egen åker årene etter.

Mens lagerpoteten høstes med maskiner i størrelsesorden 50 tonn om dagen, høstes forsøksfeltene for hånd - på god gammeldags måte, med grev. Flott arbeid i flott høstvær, med imponerende kulisser i bakgrunn, mens store flokker gjess gjør seg klar til den årlige sydenreisen. 

Grønnsaksprosjektet som vi skrev om i vår, har gitt de første resultatene. Til nå har produsentene høstet 20 tonn kålrot og 5 tonn gulrot, og det er bare starten. Straks poteten er kommet i hus, skal kålrota og resten av gulrota opp av jorda. Og det er ikke bare folk som er glad i gulrot fra arktiske strøk:

Gulrot er godt for folk og hund - som her fortærer den 5. gulrota på rappen, sirlig spist til akkurat oppunder det grønne riset. 

lørdag 6. september 2014

Den store potethøstinga er rett rundt hjørnet!

Etter en varm og lang sommer (for våre forhold) begynner potetåkrene å modne, og har stort sett vært forskånet av frosten så langt. Det gjør at poteten fortsatt "legger på seg". Faktisk kan poteten bli for stor. For å hindre det og for å få en bedre skallfasthet, er nå flere åkre slått - det vil si potetriset er fjernet, mens poteten enda skal stå 1- 2 uker i jorda. Fjerning av potetris vil også forebygge at eventuell sykdom på riset kan smitte over på potetene. 

Gulløyeåker der riset er fjernet. Snart kommer potetene i butikken! 

søndag 31. august 2014

Til torgs med grønnsakene

Årets grønnsakssesong er for flere den første - enten på mange år eller noensinne. Det er alltid mange hindringer i veien, i år heter den største kålmøll, og vi kunne huke av for massive angrep - hele sesongen. Men nå er mange grønnsaker høstemodne, og flere produsenter stilte på torg i forbindelse med Grunnlovsjubileet i Målselv. Med kålrot, Målselvnepe, gulrot og potet - alt sammen dyrket i Målselv. Smaksprøver fikk føtter å gå på og publikum sikret seg helt nyhøstede varer! 

Gårdbrukerne Gunnhild (Brandskognes gård), Solveig (Velta i Målselv) og Evy (Grundnes gård) med flotte Målselvgrønnsaker og potet. Foto: Marine Hoel,

Hva er bedre en å kunne smake og kjøpe nyhøstede grønnsaker og potet, akkompagnert av Målselv Spellemannslag.
Foto: Marina Hoel

søndag 17. august 2014

Målselvnepe på gang!

Mye håndarbeid sørger for at nepene får en skånsom behandling og dermed fin kvalitet i butikk. 

Helt fersk!

Siste hånd legges på ferdig pakka nepe, før turen går videre til butikk. 

Inspirasjon fra Skottland

Vi har folk i Skottland for tiden, nærmere bestemt på en fagtur med tema settepotet- og matpotetproduksjon. Turen er arrangert av Norsk Landbruksrådgiving. I reisebrev fra turen berettes det blant annet om to trender innen matpotet: Potet som kan tilberedes raskt, for eksempel minipotet, og kortreist potet. Forbrukeren ønsker å vite hvor og av hvem poteten er dyrket, og den skal helst komme fra nærmiljøet. Nærhet, friskhet og ekthet er viktig.

På besøk hos en potetdyrker i Skottland, i et område "High graded"
for dyrking av setterpotet. Herfra sendes det settepotet ut til så å si hele verden. Foto: Kristin Sørensentirsdag 29. juli 2014

Nypotet i butikk!

Da har flere av oss startet høsting av tidligpotet, og de første leveransene har ankommet Tromspotet. De senere sortene er også i rute, med fine knollansett. Gulrota er sen i starten, men nå begynner også den å smake - gulrot! Ellers er det nå veldig tørt enkelte steder, og vatningsanlegg går for fullt.

De første storsekkene med potet på tur til grossist.
Bilde: Alf Utby, Målselv. 

Soliståkeren er helt klar til høsting. Men først
tas det en avlingsregistrering. 

Vatningsanleggene går for fullt i sommervarmen.

Sorten Asterix med fin knollansett. 

Stemning i Asterix-åker

I år blir det også gulrot fra Utby gård! Foreløpig har
plantene det bra under duken.
Alle bilder: Kristin Sørensen, Tromspotet. 


fredag 18. juli 2014

Tre generasjoner Utby klare for høsting

Alf Helge, sønnen Odin og faren Helge legger i disse dager siste hånd på opptakeren for å gjøre klar til innhøsting om litt.

Tre generasjoner på Utby ser frem til høsting!
Hvem sier at ungdommen
ikke liker potet? 

onsdag 16. juli 2014

Nedtelling til første opptak - og kampen mot insektsfronten

Tidligpoteten vokser stadig, det berettes om de første middagene med nypotet og vi teller ned til første opptak - forhåpentligvis om 14 dager. Til da skal alt gjøres klart i overgangen fra vekstsesong til høstesesong.
Grønnsakene vokser også godt i varmen, det samme gjør skadedyrbestanden. Duken ligger fremdelse på, og skal ikke luftes på ennå en stund.

Solist i blomst, hvit og vakkert

Om et par ukers tid er det
høsting av nordnorsk tidligpotet!

Kålrota "står han av" under duken

torsdag 10. juli 2014

Tropevarme, siloslått og av med duken

Høytrykket i øst er stabil, det samme har godværet vært i over en uke nå. Siloslåtta er godt i gang, og man ser poteten og kålrota vokse nesten fra time til time. I disse dagene løfter man ikke på duken på kålvekstene, for både kålmøll og kålflua er godt i gang med eggleggingen. Poteten derimot klarer seg fra nå av uten duk, for komforttemperaturen på rundt 18 grader er nådd - og vel så det.

Gulløye kom opp fort og har vokst godt i varmen. Bilde fra
webkameraet på Grundnes. Følg med veksten på 
www.nordpaa.no/potet 

Tidligsorten Solist - til venstre en plante som har stått under
duk frem til godværet startet, i midten en plante der duken ble
tatt av underveis, og til høyre en plante fra friland. 

onsdag 2. juli 2014

Plutselig sommer igjen!

Etter en pangstart på våronna sist i mai, fikk vi en kuldeperiode rundt pinse. Den varte, men nå er sommeren tilbake, og sørger for gode temperaturer, god vekst og fine dager, men også for kålmøll, kålflue, vanning og annen arbeid.
Klart til vanning! 

Gulrota under duk har fått varige blad. 

Tidligpoteten Solist hutret i
Kaldværsperioden, men fikk fine
vekstforhold under duk. 

onsdag 18. juni 2014

Knolldanning

Foro: Ulrike Naumann
Den første poteten kom i jorda 19. mai - akkurat en måned siden. Og mens kulde fortsatt dominerer været, har de første potetene startet med knolldanningen. Det er snakk om sorten Solist som har stått under duk siden setting (med unntak av en ukes opphold i varmeperioden først i juni).

På bildet ser man til høyre en plante av sorten Solist, som har stått under duk. Knollansetting har startet. Til venstre en plante av samme sort som har stått uten duk siden setting. Også her har knollansetting startet, men utviklingen er kommet kortere.

Bildet er tatt 18. juni, en måned etter setting.


tirsdag 17. juni 2014

Snøvær

Etter sommer kommer vinter. Etter noen flotte dager med skikkelig sommervarme i år har vinteren en liten gjesteopptreden midt i juni, med snø og temperaturer rundt 0 grader. Noe grønnsaksareal får et ekstra lag med fiberduk, og poteten dekkes med plast.

Snøvær og ensifra plussgrader - så vidt det er.
Rossvoll i Målselv, 16.6.2014. Foto: Kristin Sørensen

Potetsorten Solist har spirt.
Foto: Kristin Sørensen

Sorten Gulløye er også tidlig opp av jorda.
Fin rotutvikling danner et godt grunnlag for den
korte sesongen. Foto: Kristin Sørensen

fredag 13. juni 2014

Spiring

Tida mellom skitur og spiring av grønnsaker og potet er kort i nord!

God varme og fuktighet:
kålrota på Moen spirer etter 5 dager.

Gulløye spirer i potetåker på Rundhaug/Målselv. 


onsdag 4. juni 2014

Spiring på gang

Kålrota som ble sådd i forrige uke, har begynt å spire. Det er ikke vanningsmuligheter overalt, så nå er det på tide med litt regn for å få mest mulig jevn spiring. Det fine været har også vært bra for mange insekter, deriblant de vi ikke ønsker å ha på kålvekstene. Da er det greit å ha dekket de med duk eller nett!
Mer potet har også kommet i bakken, tidligpoteten dekkes med plast for å få mest mulig varme i jorda. Plasten tas av igjen når poteten har spirt.

Den første kålrota har spirt. Her under insektsnett. 

Tidligpotet på Velta/Moen ble plastlagt i dag. 

Det er ikke lenge siden det lå snø på dette
jordet. Nå er poteten satt, om noen uker skal
det høstes her. 

mandag 2. juni 2014

De første hvite flater

Fiberduk som legges på grønnsaker og potet har flere funksjoner. Den beskytter mot skadedyr som f.eks. kålvekster (kålrot og nepe) mot kålflue eller gulrot mot gulrotflue. Duken har også en kllimaforbedrende virkning (det blir varmere under duken) og den holder bedre på fuktigheta i perioder med forsommertørke (som akkurat nå).

Sådd kålrot hos Tore og Rune Håkstad i Bardu, dekket med duk. 3 ruller duk 
av størrelsen 12,80 x 250 meter og en rull insektsnett er lagt ut av 4 personer
som brukte 4 timer på å gjøre jobben.                                 Foto: Rune Håkstad. 

onsdag 28. mai 2014

Den første kålrota er sådd

I dag ble maskineriet - en bedfres og en pneumatisk såmaskin - flyttet til Bardu, og den første kålrotåkeren er nå sådd hos brødrene Håkstad. Såskiver og sålabber ble skiftet fra gulrot til kålrot, radavstanden ble justerert, og tross brede dekk på traktor og litt torvrester i marka gikk såinga greit. En god dag, i flotte omgivelser med snødekte fjell og musvåk som hekket i fjellveggen rett ved siden av åkeren. Det er arktisk grønnsaksproduksjon!


Fine bed, fine kulisser. 

Kålrotfrø er små og kulerunde,
og fine å ha med å gjøre i en
enkeltfrøsåmaskin som denne. 

Såinga skrider frem. Litt tråkking
i beddene, men etter justering
av radavstand et fint resultat. 

tirsdag 27. mai 2014

Mer våronn

Potetsettinga har startet, ikke for fullt, men det er kun snakk om dager - nesten timer. Nå er også de første grønnsakene kommet i jorda. Produsentorganisasjonen Ottar satser på å bygge seg opp på grønnsaksproduksjon, og i dag var det klart for markdag/kurs i innstilling av bedfres og såmaskin, feltverten var Alf Utby. 10 dekar gulrot av sorten Napoli ble sådd, og vil bli fulgt med argusøynene gjennom vekstsesongen. 
Grønnsaksfrøet er smått, og skal såes med stor presisjon. 

Finjustering av såmaskina før hele åkeren såes. Snøen
har så vidt gått, og gulrota har en kort og hektisk
sesong fremfor seg. 

Bedfresen lager et godt grunnlag for å så små grønnsaksfrø. 

torsdag 22. mai 2014

Potetsetting i gang!

Påfyll av gjødsel. Foto: Kristin Sørensen, Tromspotet AS. 
Regn og gråvær i dag - men for to dager siden kom de første potetene i jorda både på Lenvikhalvøya og i Bardu. Her er noen bilder fra settinga i Bardu.

Flunkende ny potetåker hos Stig Are Rydningen i Bardu.
Foto: Kristin Sørensen, Tromspotet AS.
Settinga går unna i fint vær. Om tre og en halv måneder blir
det innhøsting her! Foto: Kristin Sørensen, Tromspotet AStirsdag 20. mai 2014

Følg potetåkre gjennom hele vekstsesongen!

Trykk på bildet,og oppdater nettleseren
for å få det nyeste bildet! 
Webkameraet som følger poteten gjennom sesongen ble denne uka satt opp på Grundnes gård. Her får du et nytt bilde hvert 10. minutt, fra nå og til åkeren er høstet.
Og ja, vekstsesongen starter i nord med snøåting med mørk sand, slik at snøen skal tine fortere. Vekstsesongen er kort, og ved å sørge for at det blir snøfritt litt tidligere enn om naturen alene skal gjøre jobben. Følg med - vi forventer et snøfritt jorde i neste uka!
Trykk her for å komme til webcam på Bukkskinn


Webkameraet på Bukkskinn (Lenvikhalvøya) viser potetåkeren til Geir Tore Berg, og sorten er Solist. Her skal det legges på duk senere - følg med :-)