Sider

tirsdag 5. juli 2016

Pen potet er sunn potet!

Vekstsesongen i nord er kort og hektisk, dermed blir lagersesongen lang. Utfordringa i nord er å få en skallfast potet som lar seg lagre lenge. Dette jobber vi med jevnt og trutt, ved å forsøke å forlenge vekstsesongen i begge ender, gjennom forgroing, bruk av dekkemateriell og høg kapasitet ved setting og høsting. I tillegg er vi gjennom Produsentorganisasjonen Ottar involvert i flere FoU-prosjekt med dette som tema. Ett av de er nå omtalt på Fylkesmannens nettsider:  

Ulike sykdomsorganismer (spesielt blæreskurv, stengelråte, foma og fusarium) får gode angrepsforhold når temperaturen faller om høsten, skallet er svakt og knollene flasser under opptak. Etter jul utvikler disse sykdommene seg for alvor på lager. Misfarging av skallet og utsortering øker for hver måned som går.
For å styrke skallkvaliteten og om mulig påvirke knollstørrelsen, er det gjort forsøk med ulike temperaturer og lysforhold under groing om våren og etter opptak om høsten. Sortene Mandel, Asterix, Folva og Gulløye har vært med i forsøkene.
«Potetplanten viser modningstegn om høsten, ved at riset gulner og visner ned. Da slutter knollene å vokse, og skallet fester seg. Samtidig øker tørrstoffinnholdet i knollene, og med dette kommer smak, farge, mineraler og vitaminer. En skallfast, moden potet er derfor en ekstra næringsrik og sunn potet» sier prosjektleder Kristin Sørensen i Tromspotet.