Sider

torsdag 25. september 2014

Poteten er i hus!

Etter en flott sommer kom frosten og snøen plutselig. Men poteten kom i hus - etter lange dager og med god hjelp av kollegaer som hjalp hverandre.

Mens tidligpotet må ha 60 dager i jorda, bør lagerpoteten ha i alle fall 90 dager å vokse på, helst lengre. Det holder hardt på våre breddegrader, og når poteten skal høstes, er det alltid en avveining mellom å få poteten i hus og å få best mulig modning åkeren. Faktisk bidrar hver eneste dag i jorda til en bedre skallfasthet - men selvsagt vil vi ikke ha frost i åkeren.

Nyhøstet potet skal gjennom en sårhelingsprosess, og stoffskifteaktiviteten i knollen er høy i starten. Dermed produseres det varme, og partier som høstes ved lave temperaturer (det er vanlig på våre breddegrader), holder kanskje 4-5 grader i kassen første dag, mens temperaturen stiger til 10 - 12 grader dagen etter høstingen  - alt på grunn av at poteten ånder. Vekstsesongen er altså avsluttet og avløses av lagersesongen med alle sine muligheter og utfordringer!

Siste dag med innhøsting, 22. september 2014.
Foto: Kristin Sørensen

Vi setter poteten mens det enda er snø i fjellet, og vi høster den når det igjen er snø i fjellet.
Foto: Kristin Sørensen

onsdag 17. september 2014

Den store potethøstinga

Nå er høsting av lagringspoteten i full gang. Det kjøres lange dager, og både Asterix, Van Gogh, Gulløye, Mandel, Troll og flere sorter er på tur opp av jorda og inn på lager. For å få en mer skallfast potet er riset slått av i mange åkre 1-2 uker før høsting. Vi håper at frostnettene (som har slått til et par ganger allerede) holder seg på avstand til innhøstinga er ferdig.


Innhøsting langt nord krever god maskinkapasitet. 

Nyhøstet Van Gogh har ankommet lageret i 1000 kg storsekker. Sekkene lagres i reoler i tre høyder, og potetene brukes både til pakking og i industrien, blant annet til fløtepotet. 

Skal potetproduksjonen utvikles i takt med marked og forbrukernes ønsker, er det viktig å være faglig oppdatert. Nye sorter og dyrkingsmetoder prøves ut, og flere av dyrkerne i Ottar produsentorganisasjon er feltvert for forsøksfelt som belyser ulike spørsmål. Det krever tilrettelegging i egen åker, men gir verdifull informasjon og erfaringer som kan anvendes i egen åker årene etter.

Mens lagerpoteten høstes med maskiner i størrelsesorden 50 tonn om dagen, høstes forsøksfeltene for hånd - på god gammeldags måte, med grev. Flott arbeid i flott høstvær, med imponerende kulisser i bakgrunn, mens store flokker gjess gjør seg klar til den årlige sydenreisen. 

Grønnsaksprosjektet som vi skrev om i vår, har gitt de første resultatene. Til nå har produsentene høstet 20 tonn kålrot og 5 tonn gulrot, og det er bare starten. Straks poteten er kommet i hus, skal kålrota og resten av gulrota opp av jorda. Og det er ikke bare folk som er glad i gulrot fra arktiske strøk:

Gulrot er godt for folk og hund - som her fortærer den 5. gulrota på rappen, sirlig spist til akkurat oppunder det grønne riset. 

lørdag 6. september 2014

Den store potethøstinga er rett rundt hjørnet!

Etter en varm og lang sommer (for våre forhold) begynner potetåkrene å modne, og har stort sett vært forskånet av frosten så langt. Det gjør at poteten fortsatt "legger på seg". Faktisk kan poteten bli for stor. For å hindre det og for å få en bedre skallfasthet, er nå flere åkre slått - det vil si potetriset er fjernet, mens poteten enda skal stå 1- 2 uker i jorda. Fjerning av potetris vil også forebygge at eventuell sykdom på riset kan smitte over på potetene. 

Gulløyeåker der riset er fjernet. Snart kommer potetene i butikken!