Sider

mandag 20. april 2015

Å hjelpe våren!

"En dag på våren utgjør ei uka på høsten", sies det. I nord bruker vi alle metoder for å forlenge vekstsesongen, og i disse tider legges det opp potet til lysgroing samtidig som arealer freses for snø. Våren er definitivt i anmarsj!

Er det mye snø, så må vi hjelpe våren.
Foto: Øyvind Grundnes

Settepotet legges til lysgroing i disse dager. Foto: Ulrike Naumann