Sider

Om oss

Produsentorganisasjonen Ottar er en sammenslutning av grønnsaks- og potetprodusenter i Midt-Troms regionen. Navnet ”OTTAR” er hentet fra norrøn mytologi og kjennetegnes ved en ”krigersk innstilling” – noe som er betegnende for lynnet nordpå.

Formålet til OTTAR er å ivareta potet- og grønnsaksprodusentenes interesser i produksjon og omsetning av produktene. Laget skal utvikle og holde kontakt med markedene og organisere fellestiltak som lagring, samordne planlegging av produksjon og levering samt nytenkning og forsøksvirksomhet. Tromspotet AS på Silsand er en viktig varemottaker for våre medlemmer.

OTTAR tar videre mål av seg til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene overfor faglagene i fylket samt jobbe aktivt rundt prispolitikken for grønnsaker og poteter. Gjennom nær kontakt og samarbeid med markedsaktørene skal laget arbeide aktivt for å påvirke grossist og sluttmarkedet, slik at interessen for lokalproduserte poteter og grønnsaker øker.

OTTAR er rettmessig bruker av: 


Organisasjon: 

Leder - Olav Grundnes, potet- og melkebonde, Målselv
Styremedlem Alf Helge Utby, potet- og storfebonde i Målselv
Styremedlem John Marius Nesvold, grønnsaks- og sauebonde, Målselv
Sekretær/kontaktperson: Ulrike Naumann
Adresse: Naustveien 17, 9303 Silsand
Organisasjonsnr: NO 984 152 353 MVA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vi setter pris på dine innspill, spørsmål og kommentarer, og ønsker at du opptrer under fullt navn. Kommentar godkjennes på forhånd, og upassende/krenkende innlegg vil bli slettet.