Sider

mandag 20. mars 2017

Nå skal det forskes på Målselvnepa!

Vi nordlendingene kjenner til Målselvnepe – gul og rund og god og søt og saftig! For alle som ikke har smakt denne gode rotveksten enda: Målselvnepe er en gammel landssort, utviklet gjennom over 150 års dyrking i Troms, selektert for sirkelrunde, gule neper med innhulet rotfeste og god og frisk smak. 


Målselvnepe er ikke like jevn i form, farge og kvalitet som moderne hybridsorter. Den har en innebygd større genetisk variasjon, noe som blant annet bidrar til å ta vare på det genetiske mangfoldet, samtidig som sorten er det man kaller for «frøfast», dvs det er faktisk mulig å avle frø fra nepene år etter år uten å endre sortsegenskapene. Men kanskje fører denne variasjonen også til kvalitetsfeil hos enkeltneper som får grønnfarget skall og/eller bitter smak i selve roten. Vi ønsker å minke andel utsortering av neper med slike kvalitetsfeil, og er derfor glade for at NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi – har fått muligheten til å jobbe med Målselvnepa gjennom et eget prosjekt:  
Prosjektet «Kvalitetssikring av frøavlsmaterialet til Målselvnepe for optimal farge- og smakskvalitet» har som formål å kartlegge om kvalitetsfeil har genetiske eller dyrkingstekniske årsaker – eller en kombinasjon av disse. Man ønsker også å kunne identifisere tiltak for å sikre homogenitet i frøavl og dyrking av Målselvnepe. Konkret skal variasjon i ulike årganger med frø skal undersøkes i feltforsøk sommeren 2017, i samarbeid med Produsentorganisasjonen Ottar (altså oss). Det vil også bli undersøkt om bruk av duk og gjødsling påvirker kvaliteten. Bruk av duk øker veksttemperaturen og reduserer lysstyrken. Effekten av lys og temperatur på kvaliteten vil derfor bli undersøkt i klimalaboratorium hos NIBIO Holt i Tromsø for utvalgte årganger. Videre vil man måle farge og tørrstoffinnhold i nepene, samt undersøke smaksrelaterte innholdsstoffer (sukker og bitterstoffer). Dette skjer i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). 
Vi håper at resultater av prosjektet vil kunne brukes både ved frøavl av Målselvnepe og ved håndteringslinjer hos varemottaker, og ikke minst gi oss ny kunnskap om dykring av denne flotte veksten!


Prosjektet støttes av Grofondet som er opprettet av Gartnerhallen, Bama og NorgesGruppen. Prosjektleder: Jørgen A. B. Mølmann, NIBIO Holt


                                                         
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vi setter pris på dine innspill, spørsmål og kommentarer, og ønsker at du opptrer under fullt navn. Kommentar godkjennes på forhånd, og upassende/krenkende innlegg vil bli slettet.